Báo giá in lịch tết 2023

SP Giá bán lẻ (ngàn đ) Kích thước (cm) SL tối thiểu Bộ sản phẩm Giá DN (ngàn đ) Link SP
Lịch 3D lớn 390 39*79 5 Túi đỏ
Hộp đựng
Bloc đại 14.5*20.5
30-70% Link
Lịch 3D nhỏ CM9 320 36*60 5 Link
Lịch 3D nhỏ AL 320 36*60 5 Link
Lịch 3D nhỏ mica AL 350 36*60 5 Link
Lịch 3D cao cấp 390 39*79 5 Link
Lịch 3D cao cấp mica 420 39*79 5 Link
Lịch 3D khung tranh 420 38*68 5 Link
Lịch 3D khung đôi 550 49*79 5 Link
Lịch phù điêu khung tranh 450 38*68 5 Link
Lịch phù điêu khung đôi 590 49*79 5 Link
Lịch phù điêu Phúc Lộc Thọ Rồng 650 39*89 5 Link
Lịch phù điêu Phúc Lộc Thọ Rồng 3D 690 39*89 5 Link
Lịch gỗ giả đá thư pháp 550 36*76 5 Link
Lịch in Laminate 270 40*60 20 Link
Lịch để bàn 24*16 50-99  28′ Link
100-199  22-25
200-499  18-21
Từ 500  Liên hệ
24*18 50-99  33′ Link
100-199  29-31
200-499  26-29
Từ 500  Liên hệ
Đồng hồ doanh nghiệp Liên hệ 50-99 105-135 Link
100-199 85-105
200-499 65-85
Từ 500 Liên hệ
Lịch giấy Carton Liên hệ Liên hệ Liên hệ Link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *