1. PHẠM VI BẢO HÀNH

Áp dụng cho

1.1. Toàn bộ khách hàng sử dụng lịch gỗ do LICHGOTET.NET sản xuất và phân phối

1.2. Sản phẩm bảo hành được sử dụng tại Việt Nam.

2. THỜI HẠN BẢO HÀNH

2.1. Thời hạn bảo hành sản phẩm là 24 tháng đối với sản phẩm lịch 3D, lịch Phù điêu, kể từ ngày khách nhận được sản phẩm

2.2. Thời hạn bảo hành sản phẩm là 48 tháng đối với sản phẩm lịch gỗ CNC kể từ ngày khách nhận được sản phẩm.

2.3 Các sản phẩm lịch giấy, lịch gấp, lịch khung ngọc, lịch để bàn có hời hạn bảo hành sản phẩm là 12 tháng kể từ ngày khách nhận được sản phẩm

3. KHÔNG THUỘC PHẠM VI BẢO HÀNH

Bảo hành sẽ không có hiệu lực nếu có một trong những điều kiện dưới đây.

4.1. Sản phẩm hết hạn bảo hành

4.2. Sản phẩm để ngoài mưa nắng.

4.4. Sản phẩm bị bể, hỏng do va chạm trong khi sử dụng..

4. LIÊN HỆ

5.1. Trung tâm chăm sóc khách hàng và tiếp nhận bảo hành: 077.838.0808

5.2. Trang chủ : www.lichgotet.net

5.3 Kiểm tra thông tin bảo hành sản phẩm 077.838.0808

5.4 Email: lienhe@lichgotet.net